BERNAT VILARÓ

L’aposta de la preincubació

El TecnoCampus dóna suport als universitaris emprenedors

Dotar els universitaris de les eines necessàries perquè puguin engegar un projecte empresarial és un dels objectius i un dels trets distintius del TecnoCampus de Mataró. El centre universitari compta amb uns 2.300 estudiants de grau de disciplines tan diverses com les audiovisuals, les enginyeries, l’administració d’empreses, la infermeria, les ciències de l’esport, el màrqueting, el turisme i, a partir del curs vinent, la logística i els videojocs. Totes aquestes àrees ofereixen oportunitats als emprenedors de trobar nous nínxols de mercat amb nous productes i serveis.

Ara el TecnoCampus fa un pas més en el suport als emprenedors, amb un espai físic per allotjar nous projectes nascuts d’un o diversos estudiants. Es tracta de la preincubadora, un open space ubicat a l’edifici TCM3 del TecnoCampus, dotat amb les infraestructures necessàries per facilitar el treball en equip, fer reunions i, en definitiva, amb tot el que caracteritza un entorn empresarial. Des que arriben a la preincubadora, els projectes disposen de nou mesos per definir i executar el pla operatiu de posada en marxa del negoci. Cada projecte té assignat un mentor que l’ajuda en el procés. I, a més, rep suport en l’estratègia de màrqueting, en l’arquitectura d’equips i en el finançament.

Captació de talent

Actualment hi ha quatre projectes en preincubació, i ja són deu els nous candidats que el 29 d’abril optaran davant del tribunal d’assessors de la preincubadora per entrar-hi de cara al curs vinent. Abans els professionals del TecnoCampus hauran ajudat a detectar i captar projectes per a la preincubadora. Molt sovint són treballs final de grau dels alumnes de quart curs i, a vegades, iniciatives emprenedores dels alumnes dels primers cursos. Una bona mostra que l’emprenedoria s’obre pas en la llista de prioritats dels estudiants universitaris.