FINANCES
BLANCA PALACIÁN I MILLÁN VÁZQUEZ

L'aparador de Gas Natural

Gas Natural també està patint amb la seva situació empresarial al territori espanyol. Les fortes mesures en forma d'impostos aprovades pel Govern per al sector energètic i les retallades aplicades en les ajudes per pagar costos regulats del sistema, com les xarxes de distribució i les subvencions al sector, fan difícil que Gas Natural pugui créixer a Espanya. De fet, ja han anunciat una disminució de la plantilla de la companyia només a l'Estat. Totes aquestes mesures, un cop aplicades, tindran una repercussió negativa en les factures que paguen els ciutadans.

Esclar que Gas Natural no aposta ni un cèntim pel mercat espanyol. Una empresa catalana, de les més sòlides de l'Íbex-35, ha de veure com no pot oferir al mercat local un servei competitiu. Davant aquest panorama, i per darwinisme empresarial pur, Gas Natural ha enfocat el seu mercat objectiu a l'Amèrica Llatina, amb vistes a sobreviure els pròxims anys. La majoria de l'esforç empresarial es desenvoluparà al Brasil, el Perú i Xile, per la forta demanda de recursos energètics. Gas Natural ja estava apostant fort pel mercat llatinoamericà, on el 2011 i el 2012 va invertir 329 i 372 milions respectivament. Unes quantitats que es veuran notablement augmentades els pròxims anys.

Pel que fa als rendiments de la companyia, tot ha anat com es va estipular en l'últim pla estratègic de l'empresa: guanyant 1.441 milions d'euros el 2012, un 8,8% més que el 2011. Tot un aparador. La cotització de l'empresa així ho reflecteix. Des de l'últim mínim marcat de 8,345 euros, el juliol de l'any passat, el preu de l'acció de Gas Natural ha pujat fins als 15,850 euros (març). Ara, després d'una forta correcció, el valor se situa en 14,460 euros, en vigílies al dividend que repartirà al juliol. La companyia preveu repartir uns 895 milions en dividends.

Les empreses fortes de l'Íbex-35 estan guanyant protagonisme davant el pànic a la volatilitat dels valors. Les carteres d'inversió són cada vegada més conservadores i aposten fort per valors refugi en lloc d'atrevir-se a temptar un rebot de les més volàtils. És per això que a mitjà termini Gas Natural és un valor sòlid i amb bons fonamentals per seguir la seva carrera alcista i recuperar els nivells de fa 4 anys.

Un altre motiu pel qual demostra robustesa la companyia catalana és la seva capacitat de disminució del deute mitjançant la recompra en efectiu dels 609 milions d'euros en participacions preferents emeses el 2003 pel 93% del seu valor nominal. Amb aquesta operació, Gas Natural continua el seu procés de despalanquejament i s'uneix a l'estratègia duta a terme per altres companyies com Telefónica i Endesa, que el 2012 van anunciar programes per amortitzar les seves preferents.

Analistes de borsa