BLANCA PALACIÁN I MILLÁN VÁZQUEZ

L'any de glòria de l'Íbex-35

Els inversors van començar l'any dipositant tota la seva fe en la borsa espanyola i, passats onze mesos, l'Íbex-35 acumula més d'un 21% de guanys des del gener, amb la puntuació màxima anual el mes d'octubre, 9.992 punts. Això situa l'índex a un 38% d'assolir el seu preu màxim històric, de manera que mostra una forta recuperació des del començament del seu declivi, el 2008.

Tot indica, doncs, que el selectiu espanyol acabarà l'any per sobre dels 9.500 punts, després que el mercat nacional hagi registrat màxims anuals en repetides ocasions i hagi superat els 9.000 punts, la qual cosa el situa en preus de finals del 2011. Factors com la recuperació de l'economia espanyola, la tornada de la inversió estrangera o la baixada de la prima de risc poden ajudar a fer que l'índex acabi l'any al voltant dels 10.000 punts. Sense anar més lluny, aquesta setmana l'OCDE destacava que el canvi de tendència de la nostra economia es traduirà en un creixement econòmic més alt i una tímida millora tant de la taxa d'atur com del dèficit públic.

Analitzant dades macroeconòmiques, es preveu que l'economia espanyola acabi l'any amb una caiguda del PIB de l'1,3%, considerablement inferior a la seva anterior estimació del -1,7%. Ja per al 2014 s'estima que el PIB creixerà un 0,5% (una dècima millor) i per al 2015 es pronostica un creixement de l'1%. Aquest creixement tindrà el seu reflex en els resultats empresarials i, conseqüentment, en les seves cotitzacions.

L'eurozona, per la seva banda, també influent en l'evolució del selectiu espanyol, prossegueix el seu lent camí cap a la recuperació econòmica. Les bones dades sobre consum i l'estabilització del ritme de destrucció d'ocupació són positives. Addicionalment, les autoritats europees donen senyals d'estar més actives que mai, i al contrari del que ens té acostumats, el BCE va sorprendre amb mesures expansives de política monetària no previstes. És més, l'avaluació global dels bancs pot ser la fita definitiva, juntament amb l'assumpció, per part del BCE, de la supervisió en la reestructuració bancària. Un sector financer sanejat és clau per impulsar l'economia real de l'eurozona en el mitjà termini i per impulsar els principals índexs europeus.

Com podem observar, estem davant unes previsions tímidament més optimistes que les anteriors, però no prou positives per creure que l'economia espanyola pugui sortir de la crisi en el curt termini. La recessió s'ha allargat més del que seria desitjable. Tanmateix, no seria d'estranyar que després de tancar els tres últims exercicis amb pèrdues, l'Íbex-35 acabi l'any amb una pujada del 20%, impulsada per possibles inversors que en l'últim mes anticipin les expectatives de millora del 2014.