L'ICF avala pimes per 50 milions

Una desena d'acords amb bancs van canalitzar unes 300 operacions en el segon semestre de l'any passat

L'ICF avala pimes per 50 milions / CRISTINA CALDERER Zoom

L'Institut Català de Finances (ICF) i Avalis, dues entitats dependents del departament d'Economia de la Generalitat, van formalitzar durant el segon semestre de l'any passat fins a 300 operacions d'avals per a empreses catalanes, per un valor de 50 milions d'euros, segons van confirmar fonts pròximes a l'administració catalana.

Aquest volum de préstecs s'ha canalitzat a través de 10 acords amb entitats financeres. L'ICF ha formalitzat l'últim d'aquests pactes amb Banco Popular, que ha vingut precedit dels convenis signats amb Banc Sabadell, BBVA, CaixaBank, Santander, Bankia, Caixa d'Enginyers, Bankinter, Bantierra i CatalunyaCaixa. Les mateixes fonts van indicar que tant l'ICF com Avalis concreten els avals, que serveixen com a garantia suficient perquè aquestes 10 entitats financeres facilitin els crèdits a les pimes.

Els avals i els coavals tenen com a finalitat el finançament de noves inversions i l'accés a línies de circulant que puguin concedir els bancs esmentats a les empreses. En el cas d'avals per finançar noves inversions, l'import del préstec garantit podrà arribar fins al 100% del cost total del projecte d'inversió, i el termini serà d'entre tres i 15 anys, amb un període de carència inclòs de fins a dos anys.

Circulant

Pel que fa a avals per a circulant (les necessitats de tresoreria més comunes diàries de les empreses), podran ser per a operacions noves o renovacions sempre que suposin un increment de posicions de risc amb el client per part de l'entitat financera responsable de l'acord. La garantia de l'ICF o d'Avalis cobrirà com a màxim un increment del 10% del risc, amb un límit del 50% de l'operació.

Les operacions podran garantir diversos productes de circulant, com ara pòlisses de crèdit, de préstec, de descompte i cessió de factures ( factoring i confirming ). El termini de l'operació financera serà com a mínim d'un any, i com a màxim de cinc, en el cas de pòlisses de préstec o de crèdit.

Les empreses podran sol·licitar l'aval a les oficines de l'entitat bancària amb la qual treballin (sempre que hagin firmat l'acord). També el podran demanar a través del portal web de l'ICF. Avalis estudiarà l'operació i la canalitzarà a l'ICF. L'import màxim dels avals serà de dos milions i el risc de l'operació d'aval es distribuirà proporcionalment entre les dues organitzacions públiques. Avalis assumirà fins a un milió de risc.

Aquests convenis que ha firmat la Generalitat a través dels seus organismes financers formen part de les accions de l'administració catalana per donar suport a l'increment del nivell de crèdit empresarial, que s'ha reduït a mínims durant els últims anys de crisi.

El desmantellament del segment de caixes, que ha passat de 10 entitats a una, i la fusió de bancs ha reduït l'oferta bancària. El sector financer ha estat més pendent de guanyar solvència i cobrir tots els riscos immobiliaris que de facilitar crèdit.