‘PORCA MISERIA’

Inspecció de treball, un cas real