ANDREA RODÉS

"Hem donat massa importància al creixement del PIB"

Jérémie Fosse, cofundador d'Eco-union, creu que la sostenibilitat depèn de la interconnexió entre economia, educació i innovació científica

"Hem donat massa importància al creixement del PIB" / ARA Zoom

La sostenibilitat no és només una qüestió de medi ambient. La gravetat de la crisi al nostre país ha deixat en evidència la necessitat de desenvolupar un nou model econòmic sostenible a llarg termini. "Fins ara hem donat massa importància al creixement del PIB", observa Jérémie Fosse, professor d'Esade i cofundador d'Eco-union, una entitat sense ànim de lucre dedicada a l'assessorament i sensibilització en termes de sostenibilitat, amb seu a Barcelona. Fosse recorda que el producte interior brut (PIB) "és simplement un indicador econòmic" que serveix per avaluar la demanda final de béns i serveis produïts per un país en funció de tres variables -inversió en nou capital, despesa pública i consum- , però que no té en compte el consum de recursos naturals, la contaminació ni altres costos socials.

"Certes mesures per fer créixer el PIB no tenen sentit si a llarg termini no comporten una millora del benestar", diu Fosse, que recorda que a Catalunya la construcció, el turisme de masses i la manufactura (automòbil i tèxtil) es van convertir en els principals motors de creixement del PIB gràcies principalment al baix cost de la mà d'obra, els beneficis a curt termini i l'externalització de l'impacte social i mediambiental. El president d'Eco-union posa com a exemple de mesura insostenible la possible construcció d'Eurovegas a Barcelona. La indústria del joc farà créixer el PIB i generarà feina a curt termini. Però, ¿és compatible amb la idea de país basat en el coneixement i la innovació? Fosse creu que no.

Que els nostre polítics no hagin tingut un model de desenvolupament sostenible durant les últimes tres dècades explica per què el nostre país té avui un atur superior al 20%, una temporalitat laboral de les més altes de la UE i una taxa d'abandonament dels estudis del 28,4%, el doble que la mitjana europea. L'Observatori de Sostenibilitat Espanyol (OSE) alerta en el seu últim informe dels perills d'un model "que no acaba d'orientar-se cap a l'ecoeficiència, amb una demografia i una economia estancades, i encara massa dependent del petroli".

Per avaluar la sostenibilitat econòmica d'un país, Fosse proposa indicadors alternatius, com el PIB verd o l'índex de progrés real (IPR), que tenen en compte els costos de la contaminació, el nivell educatiu i la capacitat per generar treball qualificat. Durant la pròxima cimera Rio+20, l'ONU promourà l'aplicació d'un sistema de comptabilitat econòmico-ambiental (SEEA) estàndard per a tots els països que obliga a comptabilitzar els costos d'eficiència energètica i mediambiental en els indicadors econòmics.

"La sostenibilitat depèn d'un conjunt interconnectat: economia, educació, innovació científica", insisteix Fosse. Eco-union, amb oficines a Màlaga i París, organitza cada any el Global Ecoforum, un esdeveniment que reuneix a Barcelona experts internacionals en medi ambient, energia i canvi climàtic, i empreses sensibilitzades amb el paradigma de la sostenibilitat.