NOVES IDEES
DANIEL ROMANÍ

Goldemar Solutions: partícules d'or per purificar l'aire

Un investigador de la UPC ha desenvolupat un material a partir de partícules d'or que permet eliminar les emissions contaminants de l'aire. La tecnologia té sortida en el sector de l'automòbil, ja que és més efectiva i econòmica que el catalitzador tradicional del cotxe, fabricat amb platí

Goldemar Solutions / FRANCESC MELCION Zoom

S erendipity és una de les paraules més difícils de traduir de l'anglès. S'utilitza quan un invent ha estat fruit d'una casualitat. Alguns dels exemples més populars de serendipity són la penicil·lina, la Viagra, el radar i els raigs X. A aquesta llista podríem afegir-hi el material descobert pel físic Ernest Mendoza, professor del Centre de Recerca en Nanoenginyeria de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).

Mendoza recorda molt bé aquella tarda de divendres de l'any 2006 en què estava intentant fabricar partícules d'or per fer sensors que havien de detectar malalties, com l'artritis reumatoide. Quan va arribar el moment de comprovar-ne el resultat a través del microscopi, li va sorprendre detectar unes partícules diminutes. Aquests clústers de partícules tenien la característica de ser capaces d'utilitzar oxigen per oxidar altres molècules, sense ser consumides en la reacció -un procés que s'anomena catàlisi.

Aquella troballa va empènyer Mendoza a crear, juntament amb Jordi Llorca, professor de la UPC, l'empresa Goldemar Solutions.

Purificar sense escalfar

El material que ha desenvolupat Goldemar Solutions permet eliminar certs contaminants de l'aire a temperatura ambient, sense que calgui escalfar-lo, gràcies a la seva gran activitat catalítica. De moment, el producte té dues aplicacions. La primera, en la indústria de l'automòbil: els clústers d'or, com que actuen a temperatura ambient, permeten eliminar les emissions de contaminants dels vehicles des de l'arrencada del motor. Segons Mendoza, els convertidors catalítics que fan servir els automòbils, tot i que funcionen bé, no eliminen els contaminants fins que el catalitzador (majoritàriament fet de nanopartícules de platí) s'escalfa molt (a uns 400 graus). "Això fa que un motor, durant els primers minuts de funcionament, emeti contaminants", explica Mendoza. "A més, la nostra tecnologia és més econòmica que l'actual de platí", assegura el professor.

La segona aplicació és en els compostos volàtils orgànics (com ara el formaldehid, que és cancerigen) emesos per les fustes que han rebut un tractament especial. "El nostre material pot introduir-se als filtres dels aparells d'aire condicionat i eliminar els compostos volàtils orgànics a temperatura ambient", diu Mendoza. I subratlla que "actualment les úniques alternatives que hi ha per eliminar aquests compostos es basen en materials fotocatalítics com el diòxid de titani, però han de ser irradiats amb llum ultravioleta, cosa que complica usar-los a l'interior de les cases".

Un invent amb sortida

Goldemar Solutions va iniciar la seva singladura amb un capital inicial de 50.000 euros, entre les aportacions dels socis (30.000 euros) i l'aportació del premi Ecoemprenedor XXI (20.000 euros). A més, Caixa Capital Risc els ha concedit un crèdit capital de 50.000 euros més que, juntament amb els fons propis, els "ha permès demostrar la viabilitat del producte", diu Mendoza. Preveuen una facturació anual inicial de mig milió d'euros i créixer ràpidament en un o dos anys, sobretot a nivell internacional", pronostica. "Pel que fa als clients, estem en converses amb empreses del sector de l'automoció i de l'electrodomèstic. La nostra intenció és començar a comercialitzar el producte d'aquí un any".

"D'aquesta aventura, el més complex de tot ha estat fer un canvi de mentalitat, d'investigador a emprenedor", diu Mendoza, que ha participat en el Programa Innova de la UPC i el Programa Ecoemprenedor, organitzat per Barcelona Activa, La Caixa, Gamesa, l'Institut Català de l'Energia i la Cambra de Comerç de Barcelona.

"N'hi ha que asseguren que tota la vida han volgut ser emprenedors. No és el meu cas. Jo m'he trobat amb un invent, l'aplicació del qual té un mercat tan ampli que hauria estat gairebé un pecat no treure'n partit", conclou Mendoza.