CHRISTIAN DE ANGELIS

Fre a la crisi empresarial: els concursos de creditors baixen

L’activitat concursal es redueix un 13% a Catalunya en el primer trimestre de l’any, tot i que la mortalitat d’empreses continua sent més elevada que la natalitat

El 20 de juliol del 2009 els jutjats mercantils de Barcelona van començar una nova etapa amb el seu trasllat a la Ciutat de la Justícia. Tal com explicava aleshores el departament de Justícia, “atès el gran increment de treball que aquests jutjats han experimentat, sobretot pel que fa als procediments concursals durant l’últim any, es va posar en funcionament, a mitjans de març, l’àmbit de treball de suport general en matèria concursal, comú a tots els jutjats mercantils de Barcelona, amb set funcionaris judicials, per facilitar els tràmits en els procediments concursals i permetre una millor organització del treball i dels recursos humans materials i tècnics”.

En plena crisi, els jutjats mercantils de Barcelona reforçaven les seves estructures per fer front al que aquell any 2009 va representar un autèntic rècord en la presentació de concursos de creditors, amb 961 expedients. L’augment havia sigut accelerat durant els anys anteriors (el 2008, per exemple, la xifra de concursos havia arribat només als 496), però el tsunami de concursos no havia encara arribat a la seva màxima alçada: l’any 2013 sí, amb la presentació de 1.505 expedients a la província de Barcelona i 1.788 al conjunt de Catalunya.

Primers indicis

Aquesta fita del 2013 podria ser la més alta en la història dels concursos de creditors des de l’aprovació, deu anys abans, de la llei de reforma de la llei concursal, ja que l’inici de la recuperació econòmica ja s’ha deixat notar en la presentació de concursos. Segons el Baremo concursal de la consultora PwC, els concursos van baixar a la província de Barcelona un 18% en el primer trimestre d’aquest any, fins als 319 expedients. Al conjunt de Catalunya la caiguda va arribar al 13%, amb 404 expedients, i al conjunt d’Espanya al 24%, fins a 1.883 concursos.

En paraules d’Enrique Brujidos, soci de PwC responsable del departament de reestructuracions, “les xifres d’aquest trimestre confirmen el canvi de tendència que vam veure en l’últim trimestre del 2013, i sembla que el canvi de tendència dels indicadors econòmics s’està traslladant també a l’economia real”.

Més enllà de l’activitat concursal, que no sempre ha de ser el preludi de la desaparició d’una empresa, la mortalitat empresarial s’ha mantingut elevada en els últims anys de crisi econòmica. Amb dades del conjunt d’Espanya, l’any 2013 van registrar-se 399.033 baixes empresarials, prop de 8.000 més que en l’any precedent. L’any 2008 les baixes registrades van ser 322.528.

Menys natalitat

En aquell any, però, les altes empresarials, és a dir, la creació de noves empreses, van permetre que el saldo final de l’exercici fos positiu. En concret, es van crear 410.975 noves empreses, una xifra que va fer que el cens empresarial augmentés considerablement tot i les baixes registrades. El 2013, en canvi, el ritme de creació de societats va ser molt inferior al de cinc anys enrere, amb el naixement de només 332.299 empreses.

En el primer trimestre del 2014, del qual encara no hi ha disponibles dades sobre creació d’empreses, el nombre de concursos ha caigut en gairebé tots els sectors.El descens més important al conjunt d’Espanya va ser en la construcció, amb una reducció del 40% en relació al mateix període de l’any anterior. La caiguda va ser també força significativa en els serveis, amb un 29% menys de concursos, i en l’àmbit industrial, amb un descens del 27%.

Tot i la caiguda generalitzada, hi ha dos sectors que constitueixen una excepció. Per una banda, el transport, un sector en què els concursos van augmentar un 6% entre el gener i el març, i de l’altra banda, el sector financer, amb un increment del 5%.