ALBERT MARTÍN VIDAL

Francisco de la Torre: “La CNMV no controla si els inversors són reals”

Inspector d’hisenda i autor del llibre ‘¿Hacienda somos todos?’

Francisco de la Torre:“La CNMV no controla  si els inversors són reals” Zoom

Qui munta les sicav?

Normalment els bancs ho ofereixen als seus clients. Calen 2,4 milions i 100 inversors, però de vegades a un inversor ric li busquen 99 mariachis, inversors de palla.

Quina proporció de sicav amb mariachis hi ha?

L’únic cop que es va comprovar va ser en l’exercici 2004-05, i les sicav de només un inversor real estaven a l’ordre del dia. Es van obrir moltes actes perquè paguessin el 35% d’impost de societats en comptes de l’1%.

I com va acabar, això?

Les actes es van anul·lar perquè el PP, el PSOE i CiU van acordar que el control de les sicav passés de l’Agència Tributària a la CNMV, que no comprova si els inversors són reals i que, quan detecta anomalies, dóna temps perquè trobin nous inversors. En un estat de dret els temes fiscals els haurien de controlar institucions fiscals.

¿L’inversor té control sobre els diners que posa a la sicav?

Hi pot influir a través del consell, que trien els accionistes com en qualsevol societat. Però si només hi té 15.000 euros, normalment perd tot el control. Els dividends també els decideix el consell, la junta d’accionistes. Però això són formalitats si hi ha un sol inversor que té el 99%: és seu i fa el que vol.

Les sicav són opaques?

No, són transparents: apareixen als registres de la CNMV i pots veure qui en són els partícips. Això en altres països no passa.

¿És possible que una persona tingui diners en una sicav i no ho sàpiga?

Sí: jo sóc funcionari públic i la mútua dels funcionaris inverteix el meu pla de pensions. Part de les inversions que fa van a actius financers emesos per tercers, i és possible que acabin en una sicav.

Canvia molt la llei per països?

Sí. Als EUA o al Regne Unit els beneficis de la sicav tributen a la renda cada any. No s’hi inverteix pels beneficis fiscals, sinó perquè els moguin bé els diners.

Un 1% d’impostos és molt o poc? Si perds el control dels diners, és correcte. Estan igual els més de sis milions de persones que tenen diners en fons d’inversió. Però si fas el que vols i pots diferir indefinidament el pagament de dividends per no tributar, és molt poc.

Què diria a Willy Meyer, que ha dimitit per tenir diners en una sicav?

Que abans de fer propostes fiscals i de prendre decisions com a polític s’estudiés bé el règim de les sicav.

Com a inspector, què el preocupa més que les sicav?

El règim de mòduls: és un niu de factures falses que fa que es tributi al marge del que es guanya.