Barcelona

Fluidra fa el salt per esquivar La crisi

La diversificació i l'expansió internacional són el secret d'aquesta empresa familiar. El 80% del seu creixement Ja prové de l'estranger