ENTREVISTA
A.R.

Ferran Giones:“Cal passió, però s’ha vist que el coneixement acumulat també ajuda”

Professor a La Salle Campus Barcelona - Universitat Ramon Llull en Emprenedoria i Innovació

¿Cal que l’emprenedor deixi la feina per tenir èxit en el seu projecte?Els emprenedors híbrids (que combinen el projecte amb la seva feina actual) quan passen a ser emprenedors a temps complet acostumen a aconseguir millors resultats que els que van arrencar sense passar per la fase híbrida. Per altra banda, una proporció molt alta d’híbrids abandonen el projecte emprenedor abans d’arribar a dedicar-s’hi a temps complet.

¿Insinua de tota manera que és millor haver tingut experiència laboral abans? Per emprendre un nou projecte s’acostuma a dir que cal passió i estar al 100% en el projecte, no obstant, el que s’ha vist és que tenir el coneixement que s’acumula mentre ets emprenedor híbrid -és a dir, quan vas fent a temps parcial, sense presses però de manera constant- ajuda en el moment de dedicar-s’hi exclusivament.

¿Què cal tenir en compte abans de deixar una feina? Per exemple, veure si el sector o tipus de clients són els mateixos en la feina actual i en el projecte emprenedor, o tenir en compte si el projecte emprenedor depèn també de la decisió de deixar la feina d’altres companys. En aquest punt és important veure si quan a un soci li va bé activar-ho als altres també els anirà bé. Al final, es necessita conèixer les motivacions en relació al projecte emprenedor de cada soci o persona de l’equip. El més difícil habitualment és que aquestes motivacions acostumen a canviar durant el temps en què el projecte està en fase de gestació.

¿Creu que es fomenta de manera suficient l’emprenedoria a les aules universitàries del nostre país? En els últims anys estem vivint un canvi molt important en aquest sentit. Per una banda s’ha deixat de prendre el pla de negoci com a eix principal per ensenyar emprenedoria, ara creiem que és més efectiu treballar conceptes com el de mentalitat emprenedora, que poden ser aplicables a més àmbits que el de crear una empresa pròpia. Per altra banda, en lloc de demanar escriure i presentar un pla de negoci, es demana desenvolupar una primera versió operativa del que seria el producte i testar-la amb clients reals, d’aquesta manera aconseguim canviar la percepció que som capaços de dur a terme una de les tasques d’un projecte emprenedor.

Es diu que els estudiants de Stanford prefereixen anar a treballar a la start-up d’un company de classe que a una gran empresa... És un exemple més del repte que tenen algunes organitzacions per atreure talent. El canvi d’expectatives professionals de les generacions que tot just han entrat o estan entrant al mercat laboral fa que prefereixin sacrificar la suposada carrera professional tradicional per estar en un entorn en què se senten part de l’equip que pren les decisions i poden posar a prova les seves capacitats creatives amb més llibertat.