MACRO
ARA

Famílies: el 83% es destina a l'habitatge habitual

Famílies: el 83% es destina a l'habitatge habitual Administracions: crèdit a l'alça Zoom

El crèdit destinat a les famílies era, a finals del 2011, inferior al que havien rebut les empreses. En total, 793.678 milions d'euros, una xifra que suposa una baixada del 2,3% respecte a l'any anterior. A què es destinen aquests recursos? El 82,7% del total (656.503 milions d'euros) s'usen per a la compra o rehabilitació de l'habitatge habitual. El pes del crèdit per a l'adquisició de béns de consum durador (com els cotxes o els electrodomèstics) només arribava a finals del 2011 als 37.686 milions d'euros, un 10,4% menys. La resta (prop d'un 7% del crèdit obtingut per les famílies) es destina a la compra de terrenys i finques rústiques, valors i béns i serveis corrents no considerats de consum durador (per exemple, préstecs per finançar-se les vacances d'estiu).

Administracions: crèdit a l'alça

A diferència del que passa amb famílies i empreses, el crèdit a les administracions públiques va augmentar força el 2011, amb una pujada del 14,3% en relació amb l'any anterior. Les administracions acumulaven al desembre 734.961 milions de deute, un volum que ha seguit augmentant els dos primers mesos del 2012 (un 14,7% i un 13,8% al gener i al febrer, respectivament).