‘PORCA MISERIA’

FP taurina? Les veritables dades dels toros