Escalfament tecnològic global

Harrison Ford ha estat l'estrella de la convenció Discover 2013, que ha portat aquesta setmana a Barcelona 10.000 clients i socis de Hewlett Packard (HP), l'empresa d'informàtica més gran del món. L'intèrpret de Han Solo i Indiana Jones hi va intervenir -via vídeo, com George Clooney als anuncis de Nespresso- durant la ponència inaugural. Ho va fer en qualitat de vicepresident de l'ONG Conservation International, que té desplegats en 16 selves tropicals de tot el món milers de sensors que capten dades ambientals i fotografien els animals per monitoritzar la situació de la fauna i de l'ecosistema en general. Per analitzar aquesta informació, HP ha creat l'aplicació Earth Insights, que conté més de tres terabytes de dades, entre imatges i medicions climàtiques, i és un exemple de l'anomenat big data, el tractament de grans volums d'informació per obtenir-ne coneixement. També hem vist el sistema Autonomy que HP ofereix a les marques per vigilar el sentiment favorable o desfavorable del que es diu d'elles a les xarxes socials.

Earth Insights no és l'únic punt de contacte entre el medi ambient i les TIC que s'ha tractat aquests dies a Barcelona. Meg Whitman, la consellera delegada d'HP, assegurava que la informàtica ja consumeix el 3% de l'electricitat mundial. Considerant que l'any 2020 el volum de dades que hi ha al món s'haurà multiplicat per 10 i que el 90% del consum energètic de les TI es dedica a moure dades entre el processador, la memòria i l'emmagatzematge, qualsevol millora en l'eficiència de les infraestructures millorarà la sostenibilitat global. Per això HP, com els seus competidors, destaca el rendiment energètic dels seus equips tant com la seva capacitat de càlcul. Cal recordar que els centres de dades s'emporten dos terços del citat consum, i que si el núvol d'internet fos un país, seria el cinquè consumidor mundial d'energia.