GLOSSARI
JORDI FABREGAT

Crèdits fiscals

El nou president de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, ha decidit aprovisionar 2.700 milions d'euros de crèdits fiscals a aquesta entitat financera, una decisió que sembla que ha molestat l'anterior president, Rodrigo Rato. Un crèdit fiscal és un dret davant d'Hisenda que ens permetrà pagar menys impostos en el futur. El mecanisme és el següent: si tenim uns beneficis de 100 euros (feu l'esforç d'imaginar-vos que encara és possible tenir beneficis), en pagarem a Hisenda un 30%, és a dir, 30 euros, i a l'empresa li quedarà un benefici, després de pagar impostos, de 70 euros, que podrà destinar a reserves o a distribució de dividends.

Però si l'empresa perd 100 euros abans d'aplicar els impostos, pot deduir el 30% d'impostos negatius , dir que només ha perdut 70 euros i considerar els 30 euros que ha deduït com a crèdit fiscal. I això és així perquè si l'any següent l'empresa torna a tenir beneficis i guanya 100 euros, caldria pagar el 30% a Hisenda -que serien 30 euros-, però no pagarà res, perquè es descomptaran els 30 que devia Hisenda de l'any anterior. Observeu, però, que el matís important és que els 30 euros que deu a Hisenda per l'any que va perdre diners només es poden recuperar en el cas que l'empresa tingui beneficis en el futur.

Fixeu-vos que Hisenda no paga, sinó que deixa de cobrar, quan l'empresa té beneficis. El temps que tenen les empreses per recuperar els crèdits fiscals és de 18 anys. Per recuperar 2.700 milions, cal guanyar-ne 9.000. La decisió de Goirigolzarri implica no recuperar-los en 18 anys. ¿No demanarem responsabilitats a ningú?

Jordi Fabregat, director del màster executiu en finances d'Esade