GLOSSARI
JORDI FABREGAT

Crèdit pont

Al juliol la Generalitat va haver d'ajornar pagaments a entitats concertades. Les necessitats financeres provocades per aquesta decisió van obligar aquestes entitats a cercar altres fonts de finançament, una tasca difícil en aquests temps, o a ajornar al seu torn els seus propis pagaments, tant a proveïdors com de nòmines de treballadors. No sabem si aquesta problemàtica es pot repetir en els pròxims mesos. Com que Catalunya no és l'única comunitat autònoma amb problemes de diners, el govern espanyol ha obert una línia de liquiditat (el fons de liquiditat autonòmic) de fins a 18.000 milions. I com que encara no s'ha definit com es finançarà aquesta línia de liquiditat, no queda clar que pugui estar a punt abans del novembre. I sembla que les arques de la Generalitat no podran esperar. Per això el conseller Mas-Colell ja ha dit que potser haurà de demanar un crèdit pont. Això no significa res més que una bestreta mentre no arriba el finançament definitiu. Aquesta expressió es fa servir en moltes operacions de compra d'empreses. Es busca finançament a llarg termini, però com que trobar-lo resulta laboriós es demana una pòlissa de crèdit a curt termini que es promet cancel·lar quan s'obtingui el finançament a llarg termini. El comentari del conseller deixa entreveure que si no s'obté aquest crèdit pont, i si és que la línia de liquiditat no està establerta, es tornaran a repetir els retards en els pagaments. I al novembre arriba el venciment dels bons patriòtics, que cal pagar o les agències de ràting ens declararan en fallida. Quanta raó que tenien Simon & Garfunkel: pont sobre aigües turbulentes.

Jordi Fabregat és director del màster executiu en finances d'Esade