RAFEL ROCA I OLMOS

Conèixer el punt De partida

Des de les últimes dècades del segle passat i durant la primera del XXI s'han anat donant tota una sèrie d'esdeveniments socials, econòmics i demogràfics que han canviat la manera d'entendre la nostra existència.

Els moviments demogràfics cap a països més desenvolupats han estat constants. Nosaltres mateixos veiem com cada dia els joves ben formats marxen amb la il·lusió de trobar un futur en altres països. Tot i així, per Nadal vaig observar molts joves amb maletes i bosses de viatge que no endevinava si anaven o tornaven. Vaig pensar que gairebé tots havien volgut tornar al seu cau, a les seves arrels. Són aquestes arrels les que donen consistència i continuïtat a les persones, als pobles i també a les empreses i institucions. Oblidar les arrels és com perdre la identitat, el segell distintiu que donarà sentit a tot el que farem en el futur.

La missió i la cultura organitzativa sovint són una conseqüència dels principis i els valors d'algunes persones que van transformar els seus somnis en projectes empresarials. No és anecdòtic, doncs, veure que algunes organitzacions reconeixen els fundadors donant visibilitat al passat mitjançant imatges històriques, museus de productes i documents que en la seva conservació i exposició transmeten força fundacional als actuals treballadors.

Es fa imprescindible tenir unes arrels sòlides, però també ser sensibles a la realitat del moment i els mercats. Estructures d'empresa rígides que no canvien en el temps fan perdre eficàcia i dificulten la creativitat individual i organitzativa. D'altres, amb l'excusa de la competència dels mercats, obliden els valors fundacionals, i el que els omplia d'orgull ara ho canvien per comportaments que tenen poc a veure amb compromisos psicològics i massa amb contractes laborals. No es tracta només de tenir uns eslògans penjats pels passadissos de l'empresa. Tota aquesta cultura fundacional ha d'estar ben entesa si volem que sigui un generador de força col·lectiva per guiar les accions i decisions del dia a dia.