MACRO
CHRISTIAN DE ANGELIS

Catalunya és la quarta comunitat més rica

L'auge de les exportacions va moderar la caiguda de la riquesa dels catalans entre el 2008 i el 2012: el descens va ser de l'1,3%, enfront del 4,6% del conjunt d'Espanya

Com tota mitjana aritmètica, la renda per càpita pot dir molt poc sobre el que es coneix com la riquesa d'un país. La concentració del capital en unes elits i l'existència de minories marginades fan que aquest indicador no reflecteixi la riquesa real d'una població determinada.

Als països pobres, un augment del producte interior brut (PIB) per càpita té una relació força estreta amb la qualitat de vida dels seus habitants. Aquesta vinculació es va perdent als països més rics, on més riquesa per habitant no ha de significar necessàriament més bona salut, educació i benestar. En tot cas, el PIB per càpita sí que té una gran utilitat per conèixer la salut d'una economia i el seu pes específic en relació amb les del seu voltant.

La riquesa econòmica de Catalunya va ser l'any 2012 de 198.633 milions d'euros, el 18,9% del conjunt del PIB espanyol. Les dues etapes de recessió econòmica, del tercer trimestre del 2008 al primer del 2010, i l'actual, que va començar l'últim trimestre del 2011, han provocat una caiguda del PIB català de l'1,1% respecte al 2008.

El PIB per càpita, però, ha baixat una mica més durant aquests anys, i ha passat dels 27.620 euros del 2008 als 27.248 euros l'any 2012. El descens de l'1,3% s'explica tant per la caiguda del PIB total com pel petit augment de la població registrat a Catalunya durant els últims anys: la població catalana a l'inici del 2012 era de 7.435.930 persones, 193.472 més que en el mateix moment del 2008.

L'any passat, Catalunya va mantenir-se com la quarta comunitat autònoma més rica d'Espanya en renda per càpita, darrere del País Basc (30.829 euros per habitant), Madrid (29.385 euros) i Navarra (29.071 euros).

Exportacions

D'altra banda, Catalunya és una de les comunitats que està tenint un comportament més bo en aquesta crisi econòmica. Això és gràcies especialment a la bona marxa de les exportacions, que l'any 2012 van augmentar un 5% i van consolidar Catalunya com la primera autonomia exportadora, amb el 26,2% del total de les vendes industrials espanyoles a l'exterior.

La caiguda del PIB per càpita de Catalunya del 2008 al 2012 és substancialment inferior a la del conjunt de l'Estat, on la renda per persona va caure en aquest període un 4,6%. Catalunya només ha perdut pistonada enfront del País Basc, on la renda per càpita ha retrocedit només un 0,4%, i Castella i Lleó, amb un descens de l'1,1%.

Les quatre províncies catalanes se situen entre les deu més riques de l'Estat. Darrere d'Àlaba, Guipúscoa, Madrid, Biscaia i Navarra s'hi situa Lleida, amb una renda per càpita l'any 2010 (l'últim amb dades provincials disponibles) de 26.752 euros. En el rànquing de províncies espanyoles per riquesa després de Lleida s'hi situen les altres tres províncies catalanes: Girona, amb una riquesa per habitant de 26.745 euros; Barcelona, amb 26.635 euros, i Tarragona, amb 26.470 euros per habitant.

Les dades sobre PIB per càpita comparables a les diferents regions europees arriben fins a l'any 2010. Segons aquestes dades de l'Eurostat, la renda per càpita de Catalunya està per sobre de la mitjana dels Vint-i-set, situada en 24.500 euros, però molt allunyada de la de regions com Inner London (81.100 euros per càpita), Hamburg (52.200 euros) o fins i tot Praga (30.900 euros).

Perdent força

Però Catalunya ha perdut força com una de les regions europees en la franja alta de la riquesa. Mentre que en el període del 2006 al 2010 la riquesa per habitant a Catalunya va augmentar només un 0,8%, en el conjunt dels vint-i-set països de la Unió Europea aquesta pujada arriba al 3,8%.