‘PORCA MISERIA’

Catalunya hauria de copiar Itàlia

Fa més d’un any ja ho vaig escriure; hi ha un business italià que ha triomfat al món: es diu Eataly. Hi torno a insistir perquè considero que amb el potencial gastronòmic i cultural català i amb una Barcelona cada cop amb més brand, amb més força com a marca, caldria analitzar-ho a fons.

Es tracta d’una cadena d’hipermercats on es venen productes d’alimentació italians respectuosos amb el medi ambient. Concebut com un lloc on tothom hi pot comprar, amb preus democràtics, una alta sensibilitat social i connectat al món de la cultura i de la terra, ara mateix té 11 botigues obertes a Itàlia i 5 a la resta del món, des de Nova York fins a Dubai, amb una facturació de més o menys 400 milions d’euros.

Per què no copiem aquest model, amb una aliança entre el món públic i el privat, i el posem en pràctica a Catalunya? Seria un catalitzador per a tot el territori, fomentaria la creació d’ocupació, el sentiment nacional i ajudaria a projectar la marca Catalunya al món. Ah! I res de coses pijes!