‘PORCA MISERIA’

Catalunya hauria de copiar Itàlia