CHRISTIAN DE ANGELIS

Catalunya deixa enrere el "Som sis milions"

La població catalana ha augmentat en els últims 15 anys fins als 7,5 milions, de manera que s'han transformat alguns aspectes econòmics, socials i polítics fonamentals del país

Catalunya deixa enrere  el "Som sis milions" Zoom

"Som sis milions".Aquest va ser un dels eslògans de les campanyes de comunicació institucional posades en marxa pel govern de Jordi Pujol als anys 80 amb l'objectiu de crear consciència de país. Des d'aleshores la població de Catalunya ha viscut un fort creixement (fins als més de 7,5 milions actuals) a partir de vectors tant econòmics com sociològics i culturals.

1 __ EVOLUCIÓ

La població catalana ha augmentat des de l'any 2000 un 22%, prop d'una cinquena part, per sobre dels increments en el conjunt de la població d'Espanya, amb un creixement del 17,5%. En els països de la zona euro, la pujada en el nombre global d'habitants des del 2000 fins al 2013 només va arribar al 6%.

2 __ ESTRANGERS

La immigració és el principal fenomen demogràfic dels últims quinze anys a Espanya. La població resident originària d'altres països era de només el 2,3% a tot l'Estat l'any 2000, i del 2,9% a Catalunya. Ara la taxa d'immigrants arriba a l'11,7% al conjunt espanyol i al 15,3% a Catalunya, amb el Marroc, Romania, l'Equador, Bolívia i Itàlia com a nacionalitats més freqüents.

3 __ EMIGRACIÓ

L'emigració és una tendència més recent, vinculada a la crisi econòmica i l'alta desocupació, tot i que amb unes magnituds encara molt modestes en comparació amb la immigració dels anys de bonança econòmica. Segons xifres de l'Idescat i el padró d'espanyols residents a l'estranger, l'1 de gener d'enguany 1,93 milions d'espanyols viuen fora, dels quals 185.848 tenen Catalunya com a comunitat d'inscripció.

Des del 2006 els espanyols residents a l'estranger han augmentat un 31,2% i els catalans fora d'Espanya un 41,1%.

4 __ EDAT I SEXE

Si el 2001 l'edat mitjana era de 40 anys al conjunt d'Espanya i de 40,7 anys a Catalunya, enguany l'espanyol té una edat mitjana de 41,9 anys i el català de 41,5 anys.

L'esperança de vida més alta de les dones fa que la mitjana d'edat augmenti entre la població femenina fins als 43,2 anys i els 42,9 anys, a Espanya i Catalunya, respectivament. La longevitat més gran de les dones també fa que siguin majoritàries en la població de Catalunya i Espanya, amb prop d'un 51% del total de població.

5 __ NAIXEMENTS

Que hi hagi més natalitat és un efecte derivat de l'augment de la població immigrant. L'any 2011 la natalitat va arribar a Catalunya a 11,1 naixements per cada mil habitants, enfront dels 10,2 de l'any 2000 o els 9,3 de l'any 1990. A Espanya l'evolució és similar. Entre les dones estrangeres, la natalitat era l'any 2011 de 20,6 naixements per cada mil habitants.

6 __ DEFUNCIONS

Les malalties del sistema circulatori i els tumors segueixen sent les principals causes de defunció a Espanya, però són les malalties del sistema nerviós i dels òrgans dels sentits i les malalties del sistema genitourinari les que més pugen. Els suïcidis han caigut en els últims anys com a causa de mort. Del 2000 al 2011 la mortalitat per suïcidi i lesions autoinfligides ha baixat al conjunt d'Espanya un 18,2%, amb 8,4 morts per cada 100.000 habitants.

7 __ MATRIMONIS

La nupcialitat ha caigut amb força tant a Espanya com a Catalunya. Entre 2000 i 2011, per exemple, les bodes van caure un 26,2% al conjunt d'Espanya i un 22,5% a Catalunya, tot i el fort augment de la població en aquest període. Uns altres dos fenòmens vinculats als matrimonis dels últims anys són els interculturals -un de cada quatre inclou almenys una persona estrangera- i els homosexuals (el 2,7% del total).

8 __ CIUTATS

El creixement demogràfic dels últims 15 anys ha afectat sobretot les grans conurbacions, que han transformat el mapa nacional. Els municipis de menys de 10.000 habitants han passat de concentrar el 20,6% de la població a Catalunya l'any 2000 al 18,7% l'any 2012.