‘PORCA MISERIA’

Catalans a l’estranger

La consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, Dolors Bassa, assegura que una de les seves prioritats és afavorir el retorn dels joves catalans que han sortit del territori i oferir oportunitats laborals en l’àmbit de la recerca i mesures d’impuls a l’emprenedoria dins de Catalunya.

Es reforçarà el portal MónCat, que és una plataforma de suport en aquest procés, juntament amb el registre de catalans residents a l’exterior, que pretén cobrir les necessitats informatives per dissenyar polítiques de recerca d’oportunitats laborals a l’estranger, per fomentar el retorn i la captació de talent. Torno a repetir un concepte que he esmentat moltes vegades: l’emigració pot ser una eina molt important per a un país. Fomentem que els catalans a l’estranger facin negocis in situ amb empreses d’aquí. No deixen de ser catalans per estar a l’estranger i poden fer una funció important per al país. No hem de tenir un concepte de l’emigració com al segle passat! No tot és pena i nostàlgia.