FINANCES

Catalana Occident equilibra el negoci

La compra de Groupama augmenta el pes dels rams tradicionals i redueix el de l'assegurança de crèdit

Catalana Occident equilibra el negoci / ARA Zoom

Catalana Occident ha comprat Groupama, la seva setena adquisició en els últims 14 anys. Des que el 1999 va integrar Multinacional Asseguradora, el grup ha absorbit Crédito y Caución, Lepanto, Nortehispana, Seguros Bilbao i Atradius.

Precisament la compra d'aquest últim grup d'assegurances de crèdit va suposar un salt qualitatiu en la dimensió del conglomerat, però va concentrar el 47,35% de l'activitat en aquest segment, que fa dos anys va patir una caiguda important de la rendibilitat per la crisi internacional. L'adquisició de la francesa Groupama ha reequilibrat el negoci i ha retornat el grup als seus inicis.

D'aquesta manera, l'assegurança de crèdit s'ha reduït en més de 12 punts, fins al 35,2%. Però això no s'ha produït perquè Atradius hagi minvat en el seu negoci, sinó perquè la incorporació de Groupama ha duplicat la quota de mercat del ram de l'automòbil, fins al 6,6%, i també ha fet créixer el negoci d'assegurances de multiriscos, vida i no vida. Groupama centrava la seva activitat en un 38% en el segment de cotxes i un 29% en multiriscos. Catalana Occident, doncs, ha fet un pas de gegant en un sector caracteritzat pels marges petits i per un creixement moderat.

Així, l'asseguradora de la família Serra ha passat del desè lloc en la llista del sector al sisè, i ha superat entitats com el Santander, AXA, Caser i Generali. La quota de mercat total ha passat del 3,4% al 4,9%. Els ingressos per primes s'aproximaran als 3.000 milions.

Rendibilitat

Catalana Occident, però, haurà de millorar el nivell de rendibilitat de Groupama, que perdrà la seva marca i haurà d'adoptar una nova denominació social. Segons la informació dipositada a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), el negoci de Groupama a Espanya va generar un benefici net de 15 milions d'euros el 2011, menys de la meitat dels 39,2 milions del 2010. De fet, els resultats de l'entitat francesa van iniciar una davallada important el 2008, quan va obtenir un benefici de 85,9 milions.

Catalana Occident ha tancat aquesta setmana la compra de Groupama per un total de 404,5 milions. L'operació s'ha estructurat d'una manera semblant a la d'Atradius. És a dir, Catalana adquireix el 49% de Groupama Assegurances, mentre que Inocsa, la societat que és accionista majoritària de l'asseguradora amb el 56,71% del capital, ha comprat el 51% restant. Es tracta d'una fórmula per la qual l'asseguradora no veu afectada la seva solvència, perquè en un principi només desemborsa 198,2 milions. Com a afegitó important, Catalana Occident ha firmat una opció de compra per adquirir la participació d'Inocsa d'aquí tres anys.

Catalana Occident i Groupama, que mantindrà estructura jurídica, formaran un grup amb una facturació de 4.100 milions i 6.800 treballadors. L'asseguradora espera generar sinergies.