OPINIÓ
JORDI SABATÉ

Camí obert al maquinari lliure

En aquesta columna vam parlar deu fer cosa d'un any de les guerres de patents entre empreses, sobretot en el camp de la telefonia mòbil, en què Samsung i Apple tenen plets oberts arreu del món. Apple acusa Samsung d'haver-li copiat diversos components de l'antena i la companyia coreana acusa la californiana de robar-li idees de la nova pantalla.

L'única cosa que aconsegueixen amb tot plegat és frenar el progrés i la innovació. El problema en el camp del maquinari és que no hi ha alternatives lliures, com passa amb el programari, un camp en què, des de Richard Stallman fins a Linus Tovalds, existeix una llarga tradició d'enginyers informàtics que han desenvolupat programes i sistemes operatius amb llicència pública. L'objectiu d'aquests desenvolupaments, coneguts com a programari lliure , és precisament evitar que una companya aturi la innovació en un determinat sector al·legant l'autoria d'un desenvolupament.

El programari lliure és una filosofia no solament industrial sinó també econòmica i política, que busca el bé i l'interès comú per davant del corporatiu, de manera que el progrés se socialitzi i es globalitzi. Ara, però, el maquinari pot comptar amb una nova arma de futur, la impressió en 3D, que permet fer objectes en sèrie a partir d'un determinat disseny o matriu digital de propietat pública.

De moment, les impressores 3D treballen amb polímers de plàstic i alguns altres materials sensibles a la calor, però es creu que un dia ho podran fer amb tota mena de metalls, vidres, pells i fustes. Aquest dia podrem fabricar-nos el nostre propi ordinador, el nostre telèfon i fins i tot el nostre cotxe, sempre basats en dissenys que els seus autors hagin cedit a l'ús lliure de la comunitat humana a la xarxa, seguint la mateixa filosofia del programari lliure. Aquest dia, que potser no és gaire llunyà, serem com a espècie una mica més rics, més lliures i més civilitzats. I deixarem l'economia basada en la propietat intel·lectual de les idees al passat.

Jordi Sabaté és analista tecnològic