EVOLUCIÓ
JORDI ALBERICH

Calen estris de finançament d'iniciativa pública

Cal projectar nous mecanismes de finançament per enfortir la capitalització de les pimes

Sembla que el retorn del crèdit està una mica més a prop, tot i que encara trigarem a veure un flux de diner normalitzat. Aquesta és la reclamació més recorrent en el món productiu, que està atrapat entre la caiguda de la demanda i el llast de l'endeutament. En aquest marc, i amb el crèdit en mínims, la recuperació es fa gairebé impossible. El retorn del crèdit seria la millor notícia per a la nostra economia.

Ara bé, quan el sistema financer torni a la seva funció essencial, captar estalvi i conduir-lo cap a la inversió productiva, les regles de joc hauran canviat. No veig possible tornar als temps en què el crèdit bancari, en gran mesura a curt termini, finançava quasi tota l'activitat d'una bona part de les pimes. La desitjada recuperació de la demanda ens obligarà a buscar mecanismes alternatius de finançament i capitalització de la majoria de les nostres empreses.

Tot i que ara no constitueix una prioritat immediata, cal començar a pensar en les necessitats del nostre teixit productiu en una situació normalitzada, en la qual es requerirà unes pimes més grans i capitalitzades. En un món tan obert, algunes polítiques empresarials bàsiques, com la innovació i la internacionalització, resulten més complexes, si no impossibles, sense aquesta grandària o solidesa financera.

En aquest sentit, caldria anar projectant instruments financers d'iniciativa pública, com existeixen en molts països avançats, que podrien constituir un dels eixos d'una nova política industrial. No es tracta, en cap cas, de recuperar velles pràctiques de banca pública, que ja no encaixen amb les exigències dels mercats globals i de la pròpia UE. Es tracta de complementar els capitals propis i el finançament bancari quan, a més, hem comprovat que les diverses formes de capital risc no acaben d'adaptar-se a la personalitat de les pimes. Malgrat estar molt absorbits per la gestió del dia a dia, hauríem de començar a moure'ns en el disseny d'aquests mecanismes per a un millor aprofitament de la recuperació, quan arribi. De la mateixa manera que ja es mouen moltes family offices , que són cada vegada més actives en l'impuls de noves iniciatives i la presa de participacions empresarials. Una bona notícia.

Jordi Alberich és economista.