REFLEXIÓ
JORDI BOSCH I GARCIA

Caixa O faixa!

Venim d'una cultura basada en el treball en equip. El valor de la persona depèn de la seva aportació al col·lectiu, que dóna sentit a la tasca individual i la potencia. La suma de les parts fa un total de valor molt superior, amb talents multidisciplinaris, fortaleses complementàries i factors multiplicadors. Això és el que vam aprendre de petits i així és com ens sentim còmodes i hem treballat tota la vida.

En la situació econòmica actual, amb extraordinaris reptes i oportunitats globals i grans limitacions locals, aquest bagatge sembla clau per poder reeixir. Paradoxalment, cada vegada ens trobem més sovint que, avui, els equips, lluny de potenciar fortaleses i concretar oportunitats, el que fan és elevar el risc d'integrar frens, factors paralitzadors, culs-de-sac i incerteses. Quan abans el que no depenia de nosaltres podia ser una font d'inspiració i de motivació, ara esdevé amb una altíssima probabilitat una font de problemes, d'incerteses i de variables indeterminades.

En una societat cada vegada més digital i, per tant, governada pels 0 i els 1, és a dir, pel sí o el no, pel blanc o el negre, on les ambigüitats no tenen lloc, les persones, estranyament, cada vegada treballem més els grisos: potser , seria interessant , voldria però no puc , demà , ara no toca , haurem d'esperar ...

Prou! Ens calen missatges clars. S'han d'acabar les paràlisis amb l'excusa dels consensos i els compromisos. Necessitem saber del banc si ens donarà crèdit o no, i en quines condicions. Necessitem saber si el client ens passarà la comanda o no. Necessitem saber si el proveïdor podrà entregar-nos el que li vam demanar en termini i preu o no. Ens cal fixar i concretar variables segures sobre les quals basar la nostra recuperació econòmica a partir de decisions encertades segons les situacions reals de cada moment. Sense això estem perduts. Sabem on volem anar, però si no sabem on som, com podrem arribar-hi? Com sabrem quin és el millor camí per arribar-hi si no sabem el punt de partida? Diuen que si no saps on vas, qualsevol camí t'hi porta. Per avançar, per arribar a un objectiu, no només cal saber on es va, sinó també d'on se surt. Ens cal fer un esforç real de digitalització: caixa o faixa!

Enginyer