ELS MERCATS
BLANCA PALACIÁN I MILLÁN VÁZQUEZ

Caiguda en picat dels beneficis fins al setembre

L'estudi d'una companyia és un art i una ciència alhora, i els aspectes humans són fonamentals en el món dels negocis. Per això, no es tracta només de veure els resultats, sinó que, també, és fonamental centrar-se en com és el lideratge, les seves conviccions i la seva capacitat per seduir els inversors.

El benefici net de les empreses no financeres espanyoles ha disminuït un 57,2% fins al setembre, la màxima caiguda històrica. L'anèmica situació de l'economia espanyola i la caiguda de l'activitat continua afectant els comptes de les empreses espanyoles i per a l'inversor és important valorar quines dades i referències importen de cara a invertir-hi.

Tan bon punt es fa públic l'estat dels comptes d'una companyia, la dada més buscada és quin ha estat el benefici per acció. Aquesta xifra es compara amb la dada prevista pel consens dels experts per analitzar si a l'empresa li va millor o pitjor del que s'esperava, cosa que afecta la seva cotització a curt termini. Tanmateix, una xifra cada vegada més significativa en els resultats d'una companyia són les vendes, ja que, si no les aconsegueix incrementar consistentment a llarg termini, no hi ha manera de produir creixement en els beneficis. D'altra banda, els marges de beneficis, en alguns casos, poden oferir informació rellevant.

Però més enllà del que s'ha comentat anteriorment, una xifra ineludible solen ser les expectatives del management de la firma de cara al futur, ja que la rendibilitat dels inversors dependrà, entre altres coses, de com li vagi a l'empresa en un futur i no del que ha fet en el passat. Així, l'inversor sabrà quins seran els seus temes centrals en el mitjà termini. Un exemple d'això seria el cas de Telefónica, que, a més d'augmentar el seu benefici en un 26,4%, les seves previsions de negoci són favorables a la inversió per l'aposta per l'Amèrica Llatina, una zona en què ingressa més que a Europa.

Finalment, els dividends a repartir també són un factor clau per prendre decisions. La crisi econòmica ha suposat un llast per als beneficis de les empreses espanyoles i, per tant, per als dividends que reparteixen. Però els preus de les accions han caigut encara més ràpid, de manera que la rendibilitat per dividend dels valors de l'Íbex se situa entre les més elevades del món. El millor exemple per a això seria Banco Santander, que, tot i haver perdut més de la meitat del seu valor des del 2007, la seva rendibilitat per dividend és del 10,5%, cosa que fa mantenir la seva base accionarial.

Les reaccions a la publicació de resultats solen ser una mica exagerades a curt termini, per la qual cosa és convenient deixar passar uns quants dies per analitzar amb millor perspectiva els efectes en la cotització de les seves accions més a mitjà/llarg termini.

Blanca Palacián i Millán Vázquez són analistes de borsa.