Brent Comstock:“Em pagaven amb galetes”

Emprenedor rural i fundador de BCom Solutions

Brent Comstock“Em pagaven amb galetes” / BCOM SOLUTIONS Zoom