‘PORCA MISERIA’

El #Bancexpropiat? Quina inversió!