BLANCA PALACIÁN I MILLÁN VÁZQUEZ

Aprenents de bruixot

Dues de les preguntes més freqüents entre els inversors particulars són: què comprem en borsa? i en quin moment? Per resoldre aquestes qüestions cal recórrer a dos procediments d'anàlisi, diferents en la seva metodologia, però complementaris en la seva execució. Es tracta de l'anàlisi tècnica i la fonamental. La primera observa el moviment dels preus d'un valor i utilitza aquestes dades per predir els seus futurs moviments de preus. La segona se centra en els factors econòmics i financers.

Què comprem? Per seleccionar aquells valors que presenten expectatives de creixement i estimació de beneficis futurs partim de l'anàlisi fonamental. En observar el balanç de situació, així com els estats d'efectiu i de resultats, un analista fonamental intenta determinar el valor d'una empresa.

Un bon exemple d'això seria Inditex. Les fortes revaloracions acumulades mostren la tendència alcista d'Inditex i les seves xifres parlen per si soles. Realitzant l'anàlisi fonamental, si ens fixem en les dades financeres de l'empresa, veiem que manté uns marges molt elevats respecte a les seves vendes. Això indica no només que Inditex és rendible, sinó que té avantatges competitius importants davant la competència. Els resultats de la companyia d'Amancio Ortega han presentat un creixement notable i constant al llarg dels anys, que l'han posicionat com l'empresa amb millors retorns, no només dins de l'Íbex-35, sinó a tot l'Estat.

En quin moment? Els tècnics creuen que tota la informació que necessiten sobre un actiu es pot trobar en el seu preu. És un mètode per determinar les tendències del mercat.

En el cas d'Inditex podem veure que l'acció s'ha estancat aquesta setmana dins del rang comprès entre el seu preu màxim històric i els 103 euros per acció, el mínim anual. Les revaloracions que ha acumulat aquest any, així com les divergències baixistes acumulades en els oscil·ladors, permeten pensar en una correcció a curt termini.

Com es pot observar, els objectius d'inversió varien segons el tipus d'anàlisi que s'apliqui. En general, l'anàlisi tècnica s'utilitza per realitzar un trade o una operació a curt termini, mentre que l'anàlisi fonamental és més comuna per fer una inversió a llarg termini. Els inversors compren actius que creuen que poden augmentar de valor, com seria el cas d'Inditex, mentre que els traders compren actius que creuen que poden vendre a una altra persona a un preu més alt.

La tendència actual és una barreja dels dos mètodes. Un operador pot estar més identificat amb l'un o l'altre, però seria un error operar amb només un i ignorar la importància de tots dos.