L'ENTREVISTA

Ana Quintillà: No s'entén que retardin l'edat de jubilació quan les empreses es desfan de la gent gran"

Fa dos anys, Ana Quintillà va ser acomiadada de l'empresa on treballava i es va quedar a l'atur després de 40 anys d'experiència en el sector farmacèutic. "Es van desfer dels càrrecs amb més antiguitat, amb salaris més alts i més drets adquirits", recorda Quintillà, que llavors tenia 58 anys. Davant la perspectiva de quedar-se de braços plegats al sofà, Quintillà va preferir reinventar-se. Es va apuntar a diversos cursos de formació a Barcelona Activa i allà va conèixer Jack Gaitelli, vicepresident de l'associació Objectiu 50, una organització que va néixer a França amb l'objectiu de fomentar la inserció laboral de les persones aturades més grans de 45 anys. Quintillà va anar madurant la idea i un any després ha creat la filial espanyola de l'associació.

Per què contractar un aturat de 50 anys?

Nosaltres ens centrem a ajudar a buscar feina a directius, advocats i, en general, gent d'oficina que s'hagi quedat a l'atur amb més de 45 anys. Creiem que l'experiència laboral d'aquest col·lectiu de treballadors de coll blanc pot ser molt valuós per a les nostres pimes. A Catalunya, les pimes tenen un pes molt important en l'economia i són les que més pateixen la crisi. Si necessiten renovar el personal o contractar algun quadre mitjà, l'associació posa a la seva disposició els currículums dels seus associats. Així s'estalvien el dineral que els costa una consultoria de recursos humans i estan més a prop del mercat laboral. Però, insisteixo, no som cap agència de col·locació. Som una associació sense ànim de lucre que pretén facilitar la reinserció laboral dels aturats de més edat.

La taxa d'atur entre els més grans de 55 anys a l'estat espanyol ha superat el 19%. Quin paper hi juguen les agències de col·locació?

En tenen part de la culpa. Les agències de recursos humans imposen un filtre i a partir de certa data de naixement ni et truquen. L'edat és una llosa. No tenen en compte l'experiència i el talent que et donen tants anys treballats, i que no tens en sortir de la universitat. També tenim un grau de compromís més ferm amb la feina, ja que a partir de certa edat tens menys obligacions familiars que motivin l'absentisme laboral. A part, aportem la professionalitat i empenta que requereixen molts petits empresaris per tirar endavant avui en dia.

¿Tenir un cap més jove li suposaria un problema?

Aquest problema el tenen les empreses, que creuen que els veterans tenim uns vicis adquirits i som difícils d'adaptar. Però no és cert. La majoria del nostre col·lectiu el que vol es seguir tenint ingressos i cotitzant a la Seguretat Social. Hem assumit que les possiblitats de ser manats per una persona més jove són altes. També hem assumit que els nostres salaris no seran tan alts com abans. A Espanya hi ha un estat d'emergència amb tant d'aturat, especialment en el cas dels més grans de 45, perquè la majoria ja no tenim l'oportunitat d'emigrar.

Els polítics semblen més valorats amb l'edat..

Els polítics són un món a part. No se'ls demana ni idiomes, ni una llicenciatura, mentre que al mercat laboral és un requisit mínim per a qualsevol feina. Tampoc s'entén que aprovin retardar l'edat de jubilació fins als 67 anys quan les empreses es desfan de la gent més gran.

Anna Quintillà ha treballat més de 40 anys en les àrees administrativa i comercial d'empreses farmacèutiques com Novartis o la francesa Nutrition et Santé. El juny del 2011 va ser acomiadada arran d'un pla de reajustament que va afectar principalment els empleats més antics i va decidir obrir la filial espanyola d'Objectiu 50, una associació que ajuda els aturats de més de 45 anys a trobar feina en pimes i compta amb la col·laboració de les patronals.