Almirall modera la inversió en R+D

El laboratori redueix el pressupost fins el 14% sobre les vendes, i torna al nivell que mantenia el 2009

El grup farmacèutic Almirall vol recuperar la rendibilitat perduda el 2013, quan va registrar unes pèrdues de 33,7 milions d’euros. Una de les mesures previstes per redreçar la situació passa per reduir el pes del pressupost de recerca i desenvolupament (R+D) sobre les vendes netes fins el 14%, “tornant a nivells més normals”, segons consta en la documentació corresponent als resultats de l’any passat dipositada a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

Efectivament, repassant l’activitat d’anys anteriors, la inversió en recerca del grup es situava en el 11,4% el 2006, el 15,4% el 2008 i el 13,1% l’any següent, per incrementar-se progresivament en exercicis posteriors. L’esforç en medicaments propis i coinvestigats amb d’altres grups va provocar el creixement de la despesa, que el 2012 va escalar un 10%, fins els 159,5 milions, el que va representar superar el 23% sobre la facturació neta.

A partir d’aquí, l’any passat el pressupost ja es va reduir fins el 18,3% de les vendes, totalitzant els 126,7 milions (-20,6%). Amb tot, el tancament de l’any passat segueix per sobre del nivell desitjat i per això la direcció d’Almirall ha previst situar enguany el percentatge en el 14%.

Increment d’activitat

Aquesta moderació del pes del departament d’R+D també es produirà perquè les vendes augmentaran. El laboratori dels germans Gallardo espera un creixement d’entre el 14% i el 19% per l’any en curs, degut principalment a l’agregació del negoci d’Aqua Pharmaceuticals, la franquícia de dermatologia nord-americana que ha comprat recentment.

Aquesta operació potenciarà la diversificació del grup farmacèutic, que cada cop depèn menys del negoci del mercat espanyol, que va suposar el 30% de l’activitat. Els Estats Units, Canadà i Mèxic ja suposen el 25%.

Els resultats de la recerca de productes propis han donat els seus fruïts els últims anys. Els medicaments amb millors perspectives de creixement (aclidini, linaclotida, Sativex i els productes de dermatologia) van augmentar un 38% durant l’any passat, representant el 33% de les vendes totals, amb una elevada progressió sobre el 24% del 2012.

L’increment de les vendes de productes propis va provocar que el marge brut es situés en els 459,8 milions (el 66,4% de les vendes). Almirall preveu millorar aquesta situació el 2014, tenint en compte que ja es va concretar un augment de les vendes durant els dos últims trimestres del 2013. De fet, les pèrdues registrades, es van donar bàsicament per l’ajust de la plantilla pactat, que ha tingut un cost de 80,3 milions, i que ha estat carregat als números de l’any passat. L’empresa destaca que excloent aquest impacte, el negoci base va registrar uns beneficis de 31 milions. Tot i amb això, aquests resultats van patir una reducció del 60,1%. El grup preveu unes despeses financeres de fins a 27 milions.