Adéu als 'bons patriòtics'

Apoc a poc, com una formigueta, l'Estat va collant les autonomies, però ho fa amb gran naturalitat i savoir faire . Aquesta setmana hem sabut que ha restringit encara més l'accés de les comunitats autònomes als mercats del deute. Resumint-ho, impedirà que les autonomies venguin deute si els interessos superen en un punt percentual els que ofereix l'Estat per aquell mateix producte. És a dir: si el Tresor espanyol paga un 1,5% pel deute a dotze mesos, les comunitats com a màxim podran oferir un 2,5%. Si ofereixen més, l'Estat no els permetrà que emetin deute i les obligarà a demanar els diners que necessitin al fons de liquiditat autonòmic. És molt probable que aquesta mesura sigui la sentència de mort dels bons patriòtics .

El pretext per fer això és que no es malgastin diners públics en el pagament d'interessos. De fet, aquest seria un bon argument si Espanya fos un estat normal, però no ho és, i la desconfiança contamina les relacions entre administracions (sobretot amb Catalunya, perquè Euskadi en economia va per lliure, i la resta, excepte Andalusia, estan controlades pel PP). El resultat serà que totes les comunitats es veuran obligades a demanar diners al FLA.

I això quina conseqüència té? Doncs que les comunitats dependran cada cop més de l'administració central i que, per tant, perdran autonomia financera. L'Estat tindrà una potent eina per fer passar per l'adreçador les comunitats. Demanar diners al FLA comporta que la comunitat afectada pot ser sotmesa a "actuacions de control" de l'Estat, segons es recull a la llei d'estabilitat pressupostària que es va aprovar l'any passat amb el sorprenent suport de Convergència i Unió.

En resum: si algú està cansat de la inacabable batalla dialèctica entre Catalunya i l'Estat pels diners, que es prengui una til·la. Això cada cop anirà a més.

Àlex Font Manté és coordinador de l'Emprenem