‘PORCA MISERIA’

Acabem amb aquest salari mínim!

Coneixeu algú que pagui l’SMI (salari mínim interprofessional) als treballadors de la seva empresa? Jo no. Quin sentit té una empresa que paga als seus treballadors 655,2 euros al mes? (I amb 14 pagues! Quina festa per Nadal i Setmana Santa!) No té cap sentit, ni per a la societat ni per al treballador. No només perquè no es produeix riquesa, sinó també perquè hi ha dubtes sobre quina mena de productes o activitats pot comercialitzar una empresa que paga sous tan baixos als seus treballadors.

Acabem ràpid amb aquest debat que el 99,99% dels empresaris consideren superat. Apugem-lo, doncs, recollint les recomanacions de la Carta Social Europea, que proposa que l’SMI sigui el 60% del sou mitjà de cada estat. A Espanya tocarien uns 1.067 euros al mes. Seria un senyal important en contra de l’economia low cost que continua sent protagonista a Espanya i que beneficia a pocs. Parlem molt de productivitat, ¿però a qui li importa la productivitat si es paguen sous tan baixos? Ara, repregunto: ¿coneixeu algú que cobri l’SMI?