ELS MERCATS
BLANCA PALACIÁN I MILLÁN VÁZQUEZ

'Abisme fiscal' als EUA

Durant els últims dies s'està parlant altra vegada d'abisme fiscal als EUA, és a dir, que el país nord-americà torna a assolir el límit de deute que pot emetre. El sostre de deute és un límit que no es pot sobrepassar si no s'aprova una llei al Congrés que elevi aquest límit. En cas de no aprovar-se un augment, el govern dels EUA només pot emetre deute fins a l'estipulat, i no podria fer front a les seves obligacions, de manera que entraria en suspensió de pagaments, ja que actualment el seu finançament prové principalment de l'emissió de deute.

Tanmateix, aquesta vegada els mercats no han reaccionat de manera alarmant. La raó és molt senzilla: és una història que es repeteix. Si fem una mica de memòria, a finals del 2012 es va donar una situació similar, els mercats van reaccionar de manera molt agressiva i van recuperar la normalitat quan es va aprovar la llei in extremis a principis de gener per elevar el deute. Va tornar a passar una situació semblant al maig, però van adoptar una altra estratègia, que va ser suspendre el sostre de deute.

Per no caure en impagament, el govern pot optar per cancel·lar qualsevol despesa i prioritzar el pagament de deutes i interessos. Però, tot i així, el caos estaria a tocar, ja que al mercat li preocupa tant l'impagament com el risc que n'hi hagi.

En altres paraules, tot i que el Tresor intentés per tots els mitjans no entrar en impagament, el risc que això pugui passar exposa el mercat a un gran terratrèmol: el deute del Tresor és l'actiu lliure de risc més utilitzat del món en operacions de garantia, a més de ser la referència per als fons d'inversió i les carteres d'actius dels bancs. En aquest escenari, la reacció dels inversors probablement agreujaria encara més els problemes a través de caigudes a la Borsa, possibles sortides de diners dels fons del mercat monetari i de renda fixa. La banca es trobaria als seus balanços amb grans quantitats de deute en risc. L'impagament seria una catàstrofe, com Lehman Brothers multiplicat diverses desenes de vegades. Però així que el mercat percebi el risc que això pugui passar, la maquinària financera començarà a trencar-se.

De moment, els mercats estan en calma. Els estudis projecten que a l'octubre es tornarà a assolir el sostre del deute. Veient com s'ha resolt les últimes dues vegades, els inversors confien que els legisladors ho evitin, els seus colls també estan en joc. Això es reflecteix en els índexs borsaris americans. Durant les dues últimes setmanes, l'S&P 500 ha arribat a màxims històrics i gairebé no hi ha cap indici d'inestabilitat. Tot apunta que s'ampliarà o se suspendrà el sostre de deute altra vegada, però no es pot descartar que el Congrés, malgrat les conseqüències, rebutgi fer-ho.