Arxiu de la categoria ‘Política Internacional’

L’economia submergida a Espanya i propostes per treure-la a la llum

dimecres, 21/11/2012

Ja fa uns dies que vaig parlar sobre diferents fórmules per ajustar les finances públiques. Bàsicament eren tres: (1) Hi ha països com Irlanda, Espanya o el Regne Unit on l’austeritat es basa en la reducció de la despesa pública. (2) Altres, com els Estats Units, han aplicat una austeritat més equilibrada entre reducció de despesa pública i augment dels ingressos fiscals. (3) Després tenim un petit grup, bàsicament França, que ha adoptat una estratègia d’augment dels impostos en lloc de reducció de la despesa pública.

L’augment dels ingressos no sempre significa pujar els impostos, una altra de les alternatives és perseguir el frau fiscal i l’economia submergida:

Un dels grans forats on Espanya encara no s’ha decidit a ficar mà és la seva economia submergida. És cert que ara s’han prohibit les transaccions comercials en efectiu més enllà dels 2.500 euros, que ja és un primer pas, però en calen molts més per recaptar bona part del 19% de l’economia al marge de la hisenda pública. Abordar aquest tema és fonamental per millorar els ingressos fiscals, fonamentals per a la recuperació d’una crisi que amenaça amb arruïnar tota una generació.

Formes per reduir la mida de l’economia submergida n’hi ha moltes. Algunes d’elles:

  • Un millor disseny del sistema fiscal i de prestacions per reduir l’atractiu financer del treball no declarat mitjançant fortes sancions per al frau fiscal i a la seguretat social. Vigilar la imposició d’hores extraordinàries no remunerades (a l’ordre del dia a Espanya), controls en relació als salaris mínims o als salaris fixats en els convenis col·lectius, redefinir les distorsions fiscals entre empleats i treballadors per compte propi o reducció de la càrrega fiscal sobre els llocs de treball poc qualificats.
  • Reforma i simplificació administrativa per reduir el cost del compliment de la normativa. Cal millorar el dret laboral i els sistemes administratius per respondre millor a necessitats a curt termini, però les administracions també han de millorar. Cal explotar les possibilitats de l’administració electrònica i l’intercanvi d’informació entre bases de dades administratives.
  • Enfortiment dels mecanismes de vigilància i sanció, amb la participació dels inspectors de treball, oficines fiscals i els interlocutors socials. Solucions sectorials per controlar i regularitzar el treball no declarat amb la participació dels interlocutors socials. Cooperació entre els diferents organismes responsables dels impostos, el treball i la immigració, així com sobre l’aplicació de la legislació i les sancions.
  • Major i més estreta cooperació internacional entre els estats membres de la Unió Europea.
  • Activitats de sensibilització: Augmentar la consciència dels ciutadans sobre els riscos i els costos per a la societat vinculada al treball no declarat, especialment pel que fa a les sancions es refereix (els interlocutors socials tenen un paper important en aquest sentit). Informar els ciutadans sobre els efectes positius del pagament complet dels impostos i el caràcter assegurador de les cotitzacions de seguretat social.

En resum, augmentar els ingressos fiscals no passa exclusivament per pujar els impostos. I a la majoria de les opcions que he citat, Espanya encara té un llarg camí per recórrer.

Alguns apunts sobre la quita del deute públic

dilluns, 19/11/2012

El volum dels deutes públics no deixen d’augmentar i ja són grans problemes a determinats països, en especial a Grècia:

Davant d’aquesta situació, hi ha moltes veus a Europa que comencen a reclamar una quita, és a dir, deixar de pagar una part del deute grec. És important remarcar que això no sempre es tan bona idea com sembla. I no sempre ho és perquè comporta cert risc moral:

  • Com respondrien els polítics grecs a una quita? Si amb la pressió de deute públic que tenen són incapaços de fer moltes de les reformes que han pactat, com actuaran si aquesta pressió es veu rebaixada?
  • Com respondran la resta de països amb deutes elevats? Els encoratjarà a seguir el camí de Grècia? Total, si al final et fan una quita, això que t’estalvies. I els països en vies de desenvolupament com s’ho prendran? Què passa amb el seu deute?
  • Com afectarà això als mercats internacionals? Si es produeix una quita a Grècia, el més lògic és que els mercats responguin amb un augment de la pressió cap a països en situació similar (Espanya inclosa). Si la seva inversió comporta més risc d’impagament (Grècia suposaria un precedent) els interessos seran més elevats.

Amb això no vull dir que Grècia no hagi de tenir una quita, simplement vull posar de manifest que amb decisions tan delicades com aquestes el risc moral és elevadíssim i pot acabar sortint més cara la solució que el problema. Alemanya ho sap i per això no deixa de negociar amb Grècia noves reformes i amb els creditors millors condicions. Potser si el nostre Banc Central Europeu s’hagués posat les piles molt abans com ho va fer la Reserva Federal Americana, això no hagués passat.

Els efectes de la crisi en un gràfic (IV): El canal de Suez

dimecres, 31/10/2012

El canal de Suez es el camí principal que segueixen els productes asiàtics de camí a Europa. Per tant, és una infraestructura molt susceptible a la situació econòmica europea:

La caiguda arran de la crisi europea era inevitable. Un canal que viu de les exportacions asiàtiques amb destí a Europa havia de ser un dels més perjudicats per la situació econòmica del continent. Les fluctuacions tenen a veure amb la petita remuntada de la zona euro durant bona part del 2010 i la davallada ha seguit el patró marcat per aquestes mateixes economies que han tornat a veure frenat el seu creixement durant el 2011.

Diferents tipus d’austeritat

dimecres, 24/10/2012

L’altre dia li donava un cop d’ull al Fiscal Monitor d’octubre 2012 que va publicar el Fons Monetari Internacional i a l’article d’Antonio Fatás sobre coordinació i contracció fiscal, així com al posterior comentari del professor d’Oxford, Simon Wren-Lewis. Parlen d’un gràfic molt interessant sobre diferents formes d’austeritat:

Els punts vermells representen el saldo primari (el grau d’austeritat assolit), les columnes blaves els canvis en despesa pública i les barres grogues l’evolució dels ingressos fiscals. Així doncs, veiem que Grècia ha estat el país que ha aplicat una política d’austeritat més contundent (fins a 16.3 punts, fora de l’abast del gràfic). Tot i així, el més interessant d’aquest gràfic és que mostra diferents formes d’aplicar polítiques d’austeritat.

Hi ha països com Irlanda, Espanya o el Regne Unit on l’austeritat es basa en la reducció de la despesa pública. Altres, com els Estats Units, han aplicat una austeritat més equilibrada entre reducció de despesa pública i augment dels ingressos fiscals. Després tenim un petit grup, bàsicament França, que ha adoptat una estratègia d’augment dels impostos en lloc de reducció de la despesa pública.

L’elecció entre una opció o altra té més d’ideologia del que sembla i és una qüestió purament política sobre la grandària de l’Estat. Augmentar els impostos suposa mantenir la mida actual de l’Estat, mentre que la reducció de la despesa suposa una reducció de la mida de l’Estat. Els efectes sobre la demanda seran bastant semblants: un augment d’impostos redueix la renda disponible, però una reducció de serveis públics també. La decisió doncs, dependrà del que es consideri com a grandària òptima de l’Estat.

Obama guanya el darrer debat

dimarts , 23/10/2012

Obama guanya claríssimament el darrer debat:

Per què és important mesurar la desigualtat?

divendres, 24/08/2012

En altres ocasions ja he parlat d’un dels millors professors que he tingut mai: Branko Milanovic, del Banc Mundial. Milanovic sempre ens remarcava que no podem oblidar mai que el PIB per càpita és una mitjana: suma el valor de tots els béns i serveis produïts en un país (o àrea) i el divideix entre el número de persones que hi viuen. Això vol dir que pot donar-se el cas que cap dels seus habitants tingui efectivament aquest nivell d’ingressos, només és una mitjana aritmètica.

Una de les alternatives per solucionar el problema i saber de forma més acurada en quina situació es troba la població en quant a ingressos és trencar les mitjanes i dividir-les en tants ingressos com persones reals hi ha en un país determinat. D’aquesta forma sí que podem comparar una mica millor les situacions que es donen a diferents països del món:

El gràfic està fet prenent les poblacions totals de cada país i dividint-les en 20 grups d’ingressos ordenats de més pobres a més rics. Cada grup és anomenat “ventil” i conté un 5% de la població. Això vol dir que el 5% dels americans més pobres (el primer ventil) es sitúen al 68è percentil de la distribució d’ingressos mundials o, el que és el mateix, els americans més pobres estan millor que dos terços de la població mundial. D’altra banda, això també vol dir que hi ha persones que viuen a països pobres que són més riques que persones que viuen en països rics (fenomen que no pot ser observat amb el PIB per càpita).

Un altre dels drames dels països pobres és la seva gran desigualtat. La distància entre la porció de població més rica i la més pobre dels Estats Units és de 32 percentils globals (100-68). En canvi, a la Xina aquesta distribució representa un rang molt més gran, des del 3er a 85è percentil.

El Brasil, amb una distribució d’ingressos profundament desigual, comprèn gairebé tot l’espectre, anant del percentil més baix al més alt. Això permet considerar el Brasil com un micro-exemple de la situació mundial ja que té una distribució al voltant de la línia de 45 graus. El Brasil conté algunes de les persones més riques i de les més pobres del món al mateix temps. És per això que el PIB per càpita sempre ha d’anar acompanyat d’altres mesures per mesurar la desigualtat. Si no ho fem així perdem informació molt valuosa, com ara que al voltant de la meitat dels brasilers es troben en millor situació que el grup de nord-americans més pobres.

D’altra banda tenim situacions com la de l’Índia, on el grup més ric (format per més de 50 milions de persones) tenen els mateixos ingressos per càpita que els més pobres dels Estats Units. Això no significa que no hi hagi rics a l’estil occidental a l’Índia: si dividíssim la distribució de cada país en unitats més petites (per exemple, en lloc de ventils de 5% en percentils de 1%) veuríem com sí que existeixen superposicions entre l’Índia i els Estats Units.

Aquest tipus d’exercici és important de cara a, per exemple, decidir on es destina l’ajuda al desenvolupament. Imaginem que els Estats Units han de decidir entre l’Índia o el Brasil: l’argument a favor de destinar l’ajuda a l’Índia no només tindria a veure amb què els seus ingressos mitjans són més baixos, sinó que també hi ha una probabilitat més baixa que aquesta ajuda acabi sent regressiva. O dit d’altra forma, hi ha menys possibilitats que un ciutadà americà acabi finançant amb els seus impostos una persona més rica que ell però que viu a un país pobre.

Més armes de foc impliquen més assassinats?

dijous, 26/07/2012

Arràn de la matança de l’altre dia a un cinema nord-americà es va tornar a reobrir el debat sobre les armes de foc en mans de civils i els perills que comporten. Kiko Llaneras, a Politikon, fa un molt bon anàlisi de la situació mundial i als comentaris hi havia un parell de temes que quedaven per aclarir. Anem per parts.

En Kiko diu que “A la vista de estos datos surge una pregunta normal: ¿más armas significa más homicidios y más violencia? Y la respuesta parece ser que sí“; basant-se en una review bibliogràfica del Harvard Injury Control Research Center. Com que ell proporciona les dades sobre armes per cada 100 habitants, m’he posat a buscar les d’homicidis per armes de foc arreu del món.

Algunes coses que he trobat:

(1) No existeix correlació a nivell global entre les armes de foc i els homicidis d’un país. De fet, el país que té més armes de foc en mans de civils no és el que té més assassinats d’aquest tipus (Estats Units).

(1.1) Els països amb més assassinats per armes de foc són Hondures, El Salvador i Jamaica amb 68, 40 i 40 persones mortes per arma de foc per cada 100.000 habitants. Tot això, amb només 6, 6 i 8 armes per cada 100 habitants respectivament.

(1.2) Hi ha països amb moltes armes i pocs homicidis (Àustria o Alemanya) i països amb poques armes i molts homicidis per arma de foc (Puerto Rico o Sierra Leone). Ara bé, la falta de correlació a nivell mundial canvia si ens fixem en els països rics:

(2) Més armes equivalen a més homicidis amb armes de foc… sempre que parlem de països rics (amb una correlació bastant elevada: R2=0’5575). A primer cop d’ull ja es veu que hi ha un cas extrem, així que he provat a fer la correlació sense els Estats Units:

Si eliminem el cas dels Estats Units la correlació desapareix completament (R2 = 0’0216). Els països europeus no semblen veure’s afectats per la norma de “a major número d’armes, més assassinats amb armes de foc”. Alguna idea de per què passa això? Jo no en tinc la més mínima idea, així que s’accepten suggerències.

(3) Les armes de foc tampoc semblen explicar el tipus d’homicidi en un país:

Hi ha països on la majoria d’homicidis es cometen amb arma de foc tot i tenir-ne relativament poques en mans de civils (Itàlia, amb el 66% d’homicidis causats per armes de foc i 12 armes per cada 100 habitants) i altres amb una proporció baixa d’homicidis per arma de foc tenint en compte la quantitat d’aquest tipus d’arma en mans de civils (Noruega, amb 8’1% d’homicidis causats per arma de foc i 31 armes per cada 100 habitants). El país amb un percentatge més elevat d’assassinats per armes de foc és Puerto Rico, amb un percentatge sobre el total d’homicidis del 94’8%. El segon lloc l’ocupa Sierra Leone i després Saint Kitts and Nevis.

Resumint, estic d’acord amb en Kiko quan diu que el factor “disponibilitat d’armes” no és tan important com pot semblar en principi. La disponibilitat d’armes de foc no sembla ser una raó suficient per explicar ni el número ni el tipus d’homicidi. Com ja s’apunta als comentaris del seu article, potser hauríem de mirar altres factors i variables (desigualtat econòmica? marginalitat? societats poc cohesionades?) per determinar la causalitat del fenomen. Alguna idea de què pot determinar el número i el tipus d’assassinats d’un país?

NOTA 1: No li feu gaire cas a aquest article, està escrit amb el cap mig de vacances i sense haver llegit detingudament el review de Harvard. Segur que hi ha coses que se m’escapen i aniria bé que me les comentéssiu.

NOTA 2: Els punts vermells als gràfics senyalen la situació d’Espanya.

Espanya i Alemanya davant el Pacte d’Estabilitat i Creixement

dijous, 19/07/2012

Sovint sentim afirmar que la culpa de la crisi és dels polítics i d’un sector públic que s’ha dedicat a malbaratar diners. No seré jo qui eximeixi a cap polític de la seva part de culpa, però el que està clar és que ni molt menys han estat el gruix del problema. A més, també sobta l’actitud d’alguns països que ara van per Europa donant lliçons de finances públiques però que fins no fa gaire ignoraven alegrement el Pacte d’Estabilitat i Creixement:

El Pacte d’Estabilitat i Creixement va néixer amb la voluntat de prevenir l’aparició de dèficits pressupostaris excessius als països de la zona euro i tenia fixat un màxim del 3% de dèficit sobre el PIB. Doncs bé, entre 1999 i el 2012, els països que més cops han violat aquesta norma han estat Grècia i Itàlia amb un total de 11 i 7 infraccions respectivament. Tot seguit hi tenim el Regne Unit, Portugal, França i Alemanya, que han superat aquest límit 6 cops. Espanya, en canvi, només el va incomplir un sol cop abans de la crisi (en contraposició als 5 d’Alemanya). Dinamarca i Finlàndia, com sempre, els països més ben situats.

És cert que Espanya està en una situació horrible, que necessita ajustos fiscals i que moltíssims dels seus polítics han fet una feina penosa, però no sé fins a quin punt Alemanya té gaire legitimitat per anar donant lliçons de finances públiques.

Com sortir de la crisi (III): Les alternatives

dimarts , 17/07/2012

Seguint amb el conjunt d’articles sobre com sortir de la crisi (a nivell europeu i en el cas concret espanyol), avui parlaré sobre sis escenaris possibles. Alguns són políticament factibles però econòmicament nefastos i altres són econòmicament recomanables però políticament poc realistes. Els he extret d’un informe de ING titulat “Roads to survival” i que vaig descobrir al blog d’Ezra Klein. En primer lloc partim de la idea de que no volem trencar l’euro ni que Espanya abandoni la moneda única, així que totes les opcions són en clau europea. Per cadascuna d’elles tenim una previsió del creixement que podem esperar als països del nucli europeu i als de la perifèria (on inclouríem Espanya):

Austeria: Europa no renuncia a les seves polítiques d’austeritat peti qui peti i, retallada rera retallada, assoleix el seu objectiu del 60% de deute sobre el PIB. Es tracta del camí que estem seguint actualment i del que ja veiem els horribles resultats. L’estratègia s’ha demostrat contraproduent i la cosa pot anar a pitjor si no s’atura. Els efectes ja els veieu al gràfic.

Draghia: Aquesta opció pren el nom de Mario Draghi, president del Banc Central Europeu, ja que seria l’encarregat de dur a terme la majoria de les accions. Bàsicament consisteix en rebaixar notablement les taxes d’interès per estimular l’economia. Paral·lelament el BCE supervisaria una unió bancària europea amb la creació de fons de cobertura també europeus (d’això en vaig parlar la setmana passada).

Bondia: És cert que hi ha països com Espanya o Portugal que pinten molt malament, però si ens fixem en el conjunt d’Europa, les coses no semblen tan dolentes. L’any passat, l’Eurozona va tenir un dèficit del 4%, el que l’hauria de permetre aconseguir finançament a un preu relativament baix mitjançant l’emissió d’eurobons. Això significa que els països deixarien d’endeutar-se de forma individual per passar a fer-ho de forma conjunta. La idea és disminuir la pressió sobre el deute dels països de la perifèria i compensar-la amb les bones opcions de finançament del nucli europeu. No cal dir que això implicaria un risc moral: donaria incentius als països de la perifèria a comportar-se de forma irresponsable (i, la veritat, veient els darrers governs de Portugal i Espanya no dubto que ho farien). A un article del The Economist parlen de possibles solucions al risc moral: Joined-up thinking.

Europhilia: Es tracta d’una opció que pot ser combinada amb Bondia i Draghia, pel que podríem esperar una suma dels seus efectes sobre el creixement. De forma resumida podem dir que és l’opció que implica “més Europa”. La cosa no s’acabaria amb la unió bancària que vèiem a Draghia si no que a més s’inciaria una política de transferències fiscals. Donat que els treballadors alemanys són més productius que els espanyols, han d’existir mecanismes d’equiparació per suavitzar les desigualtats. James Galbraith, al seu llibre Inequality and Instability explica molt bé com s’ho han fet els Estats Units per tractar de resoldre el problema. Dit d’altra forma, es tracta d’enviar diners des de França o Alemanya cap a Espanya i Portugal. Segons les previsions d’ING per cada 1% del PIB enviat des del nucli d’Europa es pot esperar un creixement d’entre un 1 i un 2% a la perifèria. Un altre tema és la predisposició política de francesos i alemanys a enviar diners.

Inflatonia: És bàsicament el mateix que es proposa a Draghia però de forma molt més contundent. L’actuació del BCE hauria de ser tan agressiva que provoqués un augment de la inflació. En primer lloc, els països perifèrics es veurien beneficiats perquè part del seu deute seria absorbit per la inflació i, en segon lloc, augmentarien les exportacions europees per la devaluació de l’euro que aquesta inflació implicaria. L’efecte es clar: millora de la competitivitat europea i, per tant, més creixement. Problema? Els alemanys són poc amics d’aquesta solució.

Krugmania: Com el seu nom indica, es tracta d’aplicar les idees de Paul Krugman. Estímuls fiscals i inversió pública, un BCE menys obsessionat amb controlar la inflació i una Unió Europea compromesa amb reduir el deute a mig/llarg termini. No cal dir que els alemanys no en volen ni sentir a parlar.

Les opcions estan sobre la taula. Ara només depèn dels polítics saber quin serà el camí que escollirà Europa.

Unió monetària i unió política

dijous, 5/07/2012

La situació de la zona euro ha forçat els països membres a iniciar un debat al voltant de la necessitat d’una major integració europea, especialment pel que fa a la fiscalitat i, en menor mesura, a la integració política. Europa està formada per Estats molt heterogenis en aspectes econòmics i socials, però també és cert que hi ha països amb grans disparitats econòmiques entre les seves regions i en canvi se’n surten amb una mateixa moneda comú. Ho fan a través de transferències fiscals que alleugen l’asimetria entre els territoris membres i la lliure circulació de treballadors.

Un exemple d’èxit són els Estats Units:

El gràfic és del The Economist i mostra les transferències fiscals entre els 50 estats americans en els darrers 20 anys (per cert, no estaria malament tenir-ne un amb les dades de la Unió Europea). Hi podem veure com els estats pobres (Mississippi o Nou Mèxic) reben grans transferències fiscals en forma de prestacions d’atur o de MedicAid que provenen de la recaptació d’impostos federals. A diferència del que passa als Estats Units, la zona euro no disposa de transferències fiscals estables dels països més rics, com Alemanya, als països més pobres, com Grècia, i recapta una part molt minsa dels impostos dels Estats membres.

En aquesta línia Paul Krugman va publicar fa una setmana un article molt bo al New York Times: “Revenge of the Optimum Currency Area” . Krugman afirma que per garantir una unió monetària cal establir paral·lelament una unió bancària (un regulador únic i un dipòsit assegurador únic), millorar la mobilitat laboral i establir una política monetària que garanteixi la liquiditat i exerceixi el paper de prestador d’última instància:

Members of a currency area, it turns out, should have high integration of bank guarantees and a system of lender of last resort provisions for governments as well as the traditional Mundell criterion of high labor mobility and the Kenen criterion of fiscal integration. The euro area has none of these.

Sembla ser que Europa comença a entendre que li cal més integració fiscal (més transferència entre països membres) i més integració bancària. El primer pas es va donar a la darrera cimera de líders europeus, quan van decidir substituir els 17 reguladors estatals (el Banc d’Espanya, etc.) per un supervisor bancari únic a tota la zona euro i que actuarà sota el control del Banc Central Europeu. Aquest primer pas serà seguit per la creació del fons de rescat europeu encarregat d’injectar els diners a la banca espanyola de forma directa en lloc de fer-ho a través del balanç de l’Estat espanyol. Un altre tema és la mobilitat laboral, ja que Europa té una barrera que no tenen la resta d’unions monetàries: l’idioma. Potser els alemanys o els holandesos no tenen gaires problemes per parlar anglès, però és evident que els espanyols no ho porten gaire bé.

Tot i així, i per fer un apunt positiu, si alguna cosa en traurem d’aquesta crisi és que avançarem en direcció a una unió molt més estreta de la que haguéssim aconseguit en anys de negociacions.